Dostępność darmowego konta firmowego

Darmowe konto firmowe jest dostępne dla praktycznie wszystkich właścicieli przedsiębiorstw, którym odpowiada regulamin prowadzenia tego rodzaju rachunku. Zwłaszcza osoby zajmujące się prowadzeniem działalności gospodarczej bez zatrudniania dodatkowych pracowników mogą wiele zyskać na posiadaniu darmowego konta firmowego.

Jego założenie jest bardzo proste i nie wymaga wizyty w banku, a jedynie dostępu do Internetu. Natomiast posiadając konto pod nazwą Firma to Ja uzyskuje się dostęp do platformy Idea Cloud, za pośrednictwem której można korzystać z usługi Wirtualnego Sejfu i funkcjonalności służącej do zarządzania płynnością wykonywanych przelewów i otrzymywanych wpływów. Natomiast klienci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą uzyskują dodatkowo dostęp do programu zarządzania fakturami.

Będą mogli z niego korzystać w przygotowanej dla nich przestrzeni coworkingowej Idea Hub wyposażonej w podstawowe urządzenia biurowe. Na pewno nie raz przyda im się również mobilny wpłatomat, który udostępniany jest wraz ze wszystkimi kontami firmowymi, jednak możliwość korzystania z niego jest ogromnym ułatwieniem zwłaszcza dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Uzupełnieniem dla darmowego konta firmowego prowadzonego w złotówkach może stać się konto walutowe obsługiwane w dziesięciu walutach przyjętych przez bank. Już standardowa umowa stwarza także możliwość wykonywania dwóch bezpłatnych przelewów europejskich w miesiącu. Informacje na ten temat znajdują się na stronie

  Pralko suszarka głębokość 40 cm: Unikalna i Kreatywna Artykuł